Công ty >> Lịch sử công ty


Công ty Fashyvn được thành lập từ năm 1996 có trụ sở chính đặt tại Lô 1, Cụm May Mặc Tân Hiệp, Đường Đồng Khởi, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam là chi nhánh của công ty Fashy (GmbH), trụ sở đóng tại Kornnwestheimerstr. 46, 70822 Korntal-Muenchingen, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Năm 1996: xây dựng nhà xưởng
Năm 1998: nhà máy đi vào hoạt động với 200 công nhân viên. Số lượng công nhân viên đạt đến 300 người năm 2000 và hiện tại là 400 công nhân viên.
Năm 2000: đầu tư mới hệ thống thiết kế rập & giác sơ đồ với sự hỗ trợ của máy tính.
Năm 2001: đầu tư hệ thống cắt tự động cho sản xuất
Năm 2004: đầu tư mới hệ thống máy ép cao tần dùng để sản xuất mặt hàng phao bơi, quần nhựa.
Năm 2005: đầu tư hệ thống cắt tự động cho bộ phận thiết kế và may mẫu.
Năm 2006: đầu tư phát triển sản phẩm mới – bình nước nóng.